Over Thomas Bowen

De Bowen Techniek werd ontwikkeld door de Australiër Thomas Ambrose Bowen(1916-1982).
In 1990 heeft de methode zich verspreid van Australië naar Amerika en in 1993 bereikte de Bowen Techniek Europa.
Toen Tom Bowen in 1982 overleed kon hij zich nauwelijks hebben voorgesteld dat in de volgende 18 jaar zijn naam en methode van lichaamswerk over de hele wereld zou reizen.

Thomas A. Bowen (1916-1982) ontwikkelde deze techniek in Geelong, Australië. Na gediend te hebben in de 2e WO, kreeg Thomas Bowen interesse in het vinden van manieren om het menselijk lijden te verzachten. Hij bleek een begaafd genezer en bleek een bijzondere gave te hebben om intuïtief te weten waardoor mensen ziek werden en hoe ze te helpen om van hun pijn af te komen.

Zijn techniek is bijzonder omdat hij het ontwikkelde zonder enige medische achtergrond of opleiding. Hij verklaarde vaak dat zijn werk “simpel een geschenk van God” was. Over een periode van een aantal jaren ontwikkelde hij het systeem, maar zijn werk was niet compleet toen hij stierf. Het was zijn overtuigd zijn van het zelf herstellend vermogen van het lichaam, als het lichaam de juiste informatie kreeg in de juiste omgeving.
Het werk van Tom Bowen was niet een systeem van series van moves of technieken, maar meer een stuk muziek dat zou veranderen overeenkomstig de stemming van het orkest of het temperament van de dirigent. Hij wist gewoon wanneer er geen balans in het lichaam was en hij had de capaciteit om te weten wanneer die balans aan het veranderen was.
Zo gauw Tom Bowen het proces in gang had gezet, wist hij dat gedurende de week het lichaam dit over zou nemen om de rest te doen. Hij had het zelden mis.

Tom Bowen had het ontzettend druk in zijn praktijk. Een onderzoek door het parlement van Victoria naar alternatieve gezondheidstherapeuten gaf aan dat Tom Bowen 13.000 patiënten per jaar behandelde over een periode van 27 weken. Rekening houdend met het feit dat tussen de behandelingen 7 dagen zaten en de meeste mensen maar 2 of 3 behandelingen nodig hadden, is dit een immens aantal cliënten per jaar.
In Geelong (Australië) staat een monument voor Tom Bowen, The Healing Hands.